Informacja o wymaganych wartościach emisji z upraw

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi podawania emisji z upraw na poziomie NUTS2, informujemy, że jedynymi dopuszczonymi do stosowania wartościami dla Polski na chwilę obecną są wartości podane na naszej stronie www pod adresem http://www.kzr.inig.eu/pl/menu2/deklaracje-1/ .

Aktualne średnie wartości emisji z upraw są także dostępne na stronie Komisji Europejskiej pod adresem https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels. Znajdują się tam wszystkie zatwierdzone do stosowania emisje NUTS 2 dla poszczególnych krajów Wspólnoty.

W związku z tym stosowanie wartości innych niż te zamieszczone na stronie Komisji jest niedozwolone.