Szkolenie pt. "Certyfikacja biokomponentów na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju"

Najbliższy termin:

Trenerzy: Delfina ROGOWSKA, Kamil BERDECHOWSKI

Zakres szkolenia:

 1. Wymagania prawne w zakresie biopaliw i biopłynów.
 2. Kryteria zrównoważonego rozwoju według Dyrektywy 2009/28/WE i nowelizowanej Ustawy o biokomponentach.
 3. Przegląd systemów certyfikacji na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju  oraz rola podmiotów występujących w łańcuchu dostaw biopaliw i biopłynów.
 4. Prezentacja systemu KZR INiG.
 5. Wytyczne do konstruowania bilansu masy.
 6. Metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych.
 7. Wymagania audytowe.

Adresaci szkolenia:

 • podmioty realizujące NCW,
 • producenci biopaliw,
 • biokomponentów,
 • przetwórcy biomasy,
 • pośrednicy,
 • punkty skupu ziarna,
 • producenci

Rodzaj szkolenia:

 • jednodniowe (7 godzin)
 • teoria i praktyka
 • stacjonarne - w oddziale INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków lub w oddziale INiG-PIB, ul. Kasprzaka 25, Warszawa

Liczebność:

 • minimalna liczba osób:   7 (w Krakowie) , 10 (Warszawa) 

Cena: 750 zł (w Krakowie), 850 zł (Warszawa)

Cena zawiera:

 • uczestnictwo
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • obiad
 • zaświadczenia

Cena nie zawiera noclegu.

Uzyskane dokumenty:

 • zaświadczenie