Informacja Komisji Europejskiej skierowana do systemów dobrowolnych

Zgodnie z pismem z Komisji Europejskiej z dnia 12.01.2017, skierowanym do systemów dobrowolnych, nie jest dozwolone wydawanie poświadczeń o spełnieniu kryteriów zrównoważonego rozwoju dla partii biokomponentów, które zostały zaliczone na poczet NCW w Polsce lub do celu OZE w innym kraju, zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE. Nie jest to dozwolone nawet, jeśli na poświadczeniu zamieszczona zostanie informacja o zaliczeniu danej partii do celu krajowego.

Informacja skierowana do przedsiębiorców o zakresach certyfikacji:

  • handel biokomponentami/biopaliwami/paliwami zawierającymi biokomponenty (z magazynowaniem,/bez magazynowania);
  • blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek (należy podać stosowane biokomponenty;