Wartości emisji GHG na poziomie NUTS II dla żyta i pszenżyta

Informujemy, że na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pre-iluc_directive_nuts2_report_values_mj_kg_march_2018.pdf  publikacja polskich emisji GHG dla etapu uprawy została uzupełniona o wartości emisji GHG na poziomie  NUTS II dla żyta i pszenżyta, w jednostce gCO2eq/kg.

23.03.2018