"Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców"

Najbliższy termin:


11 października 2024 r.
"Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców"

Karta zgłoszenia

 

Program

 

Program szkolenia


 

Trenerzy: Delfina Rogowska, Gabriela Daigneault, Michał Pajda

Zakres szkolenia:


1. Kryteria zrównoważonego rozwoju i opis Systemu KZR INiG.
2. Wymagania ogólne i formalne wobec uczestników Systemu.
3. Metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych.
4. System bilansu masy.
5. Weryfikacja KZR w miejscu pochodzenia (z wyłączeniem biomasy leśnej) 
6. Weryfikacja KZR dla biomasy leśnej
7. Wymagania audytowe i lista pytań kontrolnych
8. Biopaliwa i biogaz

 

Adresaci szkolenia:

Adresaci szkolenia: firmy konsultingowe, przedsiębiorcy certyfikowani wg KZR INiG

Rodzaj szkolenia:

  • jednodniowe
  • teoria
  • stacjonarne - INiG-PIB Kraków (ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków)

Liczebność:

  • minimalna liczba osób:  7
  • maksymalna liczba osób:  15

Cena:

1100 zł netto/os. lub 256 Euro/os.

 

Uzyskane dokumenty:

  • zaświadczenie 

Jak się zarejestrować?

Rejestracja na szkolenie następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia na adres courses.kzr@inig.pl

Dodatkowe informacje:

Informujemy, że usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT - art.43 ust.1 pkt 26 Ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2419 z dnia 27.11.2020 r.)

Kontakt:
E-mail: courses.kzr@inig.pl