Regulamin Newslettera KZR INiG

obowi─ůzuj─ůcy od dnia xxx maja 2018 roku

1. Regulamin okre┼Ťla zasady korzystania z us┼éugi Newsletter KZR INiG
2. Us┼éuga Newsletter udost─Öpniania jest przez Instytut Nafty i Gazu - Pa┼ästwowy Instytut Badawczy z siedzib─ů w Krakowie przy ul. Lubicz 25A, 31-503 Krak├│w, wpisanym do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego przez S─ůd Rejonowy w Krakowie pod numerem KRS 0000075478,┬á posiadaj─ůcym numer identyfikacji podatkowej NIP: 675-000-12-77, numer Regon: 000023136, zwanym dalej ÔÇ×INIG-PIB".

Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy: INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków

2) adres poczty elektronicznej: office@inig.pl

3) numer telefonu 12 61 77 600

3. W ramach us┼éugi Newsletter, za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez U┼╝ytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysy┼éana jest przez INIG-PIB informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej ÔÇ×Newsletterem". Us┼éuga Newsletter ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieoznaczony.

4. Newsletter zawiera informacje dot. dzia┼éalno┼Ťci Systemu KZR INiG, us┼éug szkoleniowych w ramach Systemu KZR, informowania o wydarzeniach zwi─ůzanych z Systemem KZR INiG.
Newsletter wysy┼éany wed┼éug potrzeb, jednak nie cz─Ö┼Ťciej ni┼╝ raz dziennie.
Ka┼╝dy Newsletter zawiera:

1) informacj─Ö o INIG-PIB jako nadawcy Newslettera,

2) wype┼énione pole ÔÇ×Temat" okre┼Ťlaj─ůce tre┼Ť─ç Newslettera,

3) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
Korzystanie z us┼éugi Newsletter jest uzale┼╝nione od posiadania przez U┼╝ytkownika komputera lub innego urz─ůdzenia multimedialnego z dost─Öpem do sieci Internet oraz od posiadania przez U┼╝ytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).


4. Zam├│wienie us┼éugi Newsletter nast─Öpuje poprzez dokonanie przez U┼╝ytkownika nast─Öpuj─ůcych czynno┼Ťci rejestracyjnych na stronie internetowej www.kzr.inig.eu/kontakt

1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) U┼╝ytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

2) wyra┼╝enie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů,

3) wyra┼╝enie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Nafty i Gazu ÔÇô Pa┼ästwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Lubicz 25A zgodnie z tre┼Ťci─ů ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

4) wyra┼╝enie zgody na wykorzystywanie urz─ůdze┼ä ko┼äcowych i automatycznych system├│w wywo┼éuj─ůcych dla cel├│w marketingu bezpo┼Ťredniego zgodnie z tre┼Ťci─ů ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r.)

3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

4) naci┼Ťni─Öcie (klikni─Öcie) na przycisk ÔÇ×Zapisz mnie!",

5) klikni─Öcie linku potwierdzaj─ůcego rejestracj─Ö zamieszczonego w przes┼éanej przez INIG-PIB wiadomo┼Ťci elektronicznej o tytule ÔÇ×Witamy w Newsletterze KZR INiG".

5. Naci┼Ťni─Öcie (klikni─Öcie) na link potwierdzaj─ůcy rejestracj─Ö powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej U┼╝ytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej U┼╝ytkownika (adres e-mail) b─Ödzie wykorzystywany w celu wysy┼éania U┼╝ytkownikowi Newsletter├│w.
Podanie w formularzu, podczas czynno┼Ťci rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) U┼╝ytkownika jest niezb─Ödne do ┼Ťwiadczenia us┼éugi Newsletter. U┼╝ytkownik nie podaje w formularzu innych danych osobowych.

6. Administratorem danych osobowych U┼╝ytkownik├│w przekazanych w zwi─ůzku z korzystaniem z us┼éugi Newsletter jest Instytut Nafty i Gazu - Pa┼ästwowy Instytut Badawczy z siedzib─ů w Krakowie przy ul. Lubicz 25A, 31-503 Krak├│w, wpisanym do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego przez S─ůd Rejonowy w Krakowie┬á pod numerem KRS 0000075478.

7. INIG-PIB przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustaw─ů z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustaw─ů z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z p├│┼║n. zm.). INIG-PIB, jako administrator danych osobowych, mo┼╝e powierzy─ç innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na pi┼Ťmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8. U┼╝ytkownik ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
U┼╝ytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie s─ů przetwarzane jego dane osobowe, a tak┼╝e informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt├│w, zmieni─ç wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na kt├│ry wysy┼éany jest Newsletter lub zrezygnowa─ç z us┼éugi Newsletter, klikaj─ůc na link ÔÇ×Newsletter" umieszczony w stopce ka┼╝dego Newslettera, wpisuj─ůc w odpowiednim polu sw├│j adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a nast─Öpnie wybieraj─ůc przycisk ÔÇ×Wypisz si─Ö".

9. Reklamacje dotycz─ůce us┼éugi Newsletter mo┼╝na sk┼éada─ç za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres office@inig.pl.
Wskazane jest, aby zg┼éoszenie reklamacji zawiera┼éo w szczeg├│lno┼Ťci: opis sprawy, kt├│rej dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotycz─ůcej us┼éugi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na kt├│ry ma zosta─ç wys┼éana odpowied┼║ na reklamacj─Ö, je┼Ťli U┼╝ytkownik ┼╝yczy sobie otrzyma─ç odpowied┼║ na reklamacj─Ö za po┼Ťrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, kt├│ry jest inny ni┼╝ adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotycz─ůcej us┼éugi Newsletter, a tak┼╝e preferowany przez U┼╝ytkownika spos├│b poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nast─ůpi niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie czternastu dni od daty z┼éo┼╝enia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji U┼╝ytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zg┼éoszeniu reklamacji. Powy┼╝sza tre┼Ť─ç dotycz─ůca zg┼éoszenia reklamacji stanowi jedynie przyk┼éad, z kt├│rego U┼╝ytkownik nie musi korzysta─ç, i nie wp┼éywa na skuteczno┼Ť─ç reklamacji zg┼éoszonych z pomini─Öciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wyst─ůpienia ewentualnych brak├│w w z┼éo┼╝onej reklamacji, INIG-PIB┬á zwr├│ci si─Ö do Klienta o ich uzupe┼énienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zg┼éoszeniu reklamacji.

10. INIG-PIB┬ázastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O tre┼Ťci zmian Regulaminu poinformujemy U┼╝ytkownik├│w przez umieszczenie na stronie internetowej┬áhttp://www.kzr.inig.eu/pl/men4/newsletter/regulamin wiadomo┼Ťci o zmianie Regulaminu. O zmianie Regulaminu U┼╝ytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przes┼éanie za po┼Ťrednictwem Newslettera na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawieraj─ůcej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nast─ůpi nie p├│┼║niej ni┼╝ na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

11. Zmiany Regulaminu wchodz─ů w ┼╝ycie w terminie podanym wraz z informacj─ů o jego zmianie, nie wcze┼Ťniej jednak ni┼╝ po up┼éywie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrze┼╝eniem, ┼╝e zmieniony Regulamin b─Ödzie wi─ůza─ç U┼╝ytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie o┼Ťwiadczy on o rezygnacji z us┼éugi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej tre┼Ťci Regulaminu.

12. Niniejszy Regulamin dost─Öpny jest nieodp┼éatnie pod adresem┬áhttp://www.kzr.inig.eu/pl/men4/newsletter/regulamin w formie, kt├│ra umo┼╝liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tre┼Ťci niniejszego Regulaminu za pomoc─ů systemu teleinformatycznego, kt├│rym pos┼éuguje si─Ö U┼╝ytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udost─Öpnienie tre┼Ťci umowy dotycz─ůcej us┼éugi Newsletter nast─Öpuje przez przes┼éanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji tre┼Ťci zawartej umowy.

13. Zalecamy zapoznanie si─Ö z Polityk─ů prywatno┼Ťci i plik├│w cookies, dost─Öpn─ů na stronie internetowej pod adresem: https://www.inig.pl/polityka-prywatnosci.