Rejestracja w Systemie KZR INIG

Uzyskanie Certyfikatu KZR INiG zapewnia przedsi臋biorcom uczestnicz膮cym w 艂a艅cuchu produkcji biopaliw i biop艂yn贸w potwierdzenie spe艂nienia kryteri贸w zr贸wnowa偶onego rozwoju (KZR) zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej. Obowi膮zek certyfikacji podmiot贸w wyst臋puj膮cych w 艂a艅cuchu dostaw biopaliw jest uwarunkowany krajowo ustaw膮 o biokomponentach i biopaliwach ciek艂ych.

Krok 1. Spe艂nienie wymaga艅 Systemu

Aby zosta膰 Uczestnikiem Systemu KZR INiG i uzyska膰 Certyfikat KZR INiG nale偶y zapozna膰 si臋 z Dokumentami Systemowymi (link), i w zale偶no艣ci od dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa oraz miejsca w聽艂a艅cuchu dostaw, wdro偶y膰 odpowiedni system zarz膮dzania spe艂niaj膮c wymagania Systemu KZR INiG.

Krok 2. Rejestracja

Nale偶y zarejestrowa膰 si臋 w aplikacji BOK Modu艂 KZR, wype艂niaj膮c wniosek o rejestracj臋 w Systemie KZR INiG on-line (link) wybieraj膮c odpowiedni zakres certyfikacji (link) i jednostk臋 certyfikuj膮c膮 (link). Po aktywacji konta i zapoznaniu si臋 z Umow膮 (dokumenty zostan膮 przes艂ane po wype艂nieniu wniosku) u偶ytkownik posiada dost臋p do panelu BOK i status聽w oczekiwaniu na rejestracj臋. Biuro System贸w Certyfikacji Biomasy (BSCB) po otrzymaniu przez wnioskodawc臋 wniosku i聽op艂aty rejestracyjnej (numer konta dost臋pny w zak艂adce Kontakt) rozpatruje wniosek o uczestnictwo w聽Systemie, zmieniaj膮c status wnioskodawcy na聽rozpatrywany. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz sfinalizowaniu Umowy (przez przes艂anie podpisanego zam贸wienia), wnioskodawca otrzymuje status聽zarejestrowany.

Uwaga! Rejestracja w aplikacji Modu艂 KZR nie jest r贸wnoznaczna z otrzymaniem statusu zarejestrowany w聽Systemie KZR INiG.

Krok 3. Audyt

Audyt prowadzony jest przez wybran膮 aktywn膮 jednostk臋 wed艂ug jej wewn臋trznych procedur z聽uwzgl臋dnieniem wymaga艅 Systemu KZR INiG i wed艂ug listy pyta艅 kontrolnych (link).

Krok 4. Certyfikat KZR INiG

Po pozytywnym wyniku audytu zostaje wydany Certyfikat KZR INiG, a przedsi臋biorca uzyskuje status uczestnik staj膮c si臋 pe艂noprawnym Uczestnikiem Systemu. BSCB niezw艂ocznie publikuje聽 wydany Certyfikat na stronie (link).

Aby sprzedawa膰 produkty z po艣wiadczeniem spe艂nienia KZR zdefiniowane dyrektyw膮, niezb臋dny jest zakup surowc贸w od certyfikowanego dostawcy. Kupuj膮c produkt nale偶y upewni膰 si臋, 偶e w dniu zakupu dostawca聽 posiada wa偶ny certyfikat. 聽

Krok 5. Sprzeda偶 zr贸wnowa偶onych produkt贸w

Uczestnik, w zale偶no艣ci od zakresu certyfikacji, ma okre艣lone zobowi膮zania zgodnie z wymaganiami 聽Systemu. Procesy i komunikacja, 聽zar贸wno z BSCB i jednostk膮, odbywaj膮 si臋 za po艣rednictwem aplikacji Modu艂 KZR. Modu艂 KZR jest interaktywn膮 platform膮 do wymiany dokumentacji i bezpieczn膮 baz膮 danych, umo偶liwia:

 • Rejestracj臋/zmian臋 danych/odnowienie umowy on-line
 • Elektroniczny obieg dokument贸w 鈥 komunikacja pomi臋dzy Jednostk膮 Certyfikuj膮c膮,聽 Biurem System贸w Certyfikacji Biomasy a Klientem/Uczestnikiem 鈥 bezpieczna baza danych 鈥 dokumenty w jednym miejscu
 • Raportowanie kwartalne sprzeda偶y biomasy on-line
 • Automatyzacj臋 dzia艂a艅 - alerty dot. aktualizacji, pojawienia si臋 dokumentu, zmiany statusu, zmiany danych
 • Odtworzenie historii zmian (logi)

聽Panel BOK Modu艂 KZR posiada zdefiniowane zak艂adki umo偶liwiaj膮ce wykonywanie wielu czynno艣ci zwi膮zanych z procesem uczestnictwa w Systemie. Wyszczeg贸lniono zak艂adki:

 1. Dane podstawowe -聽 zawiera dane zg艂aszane podczas rejestracji,
 2. Certyfikaty 鈥 panel z wydanymi certyfikatami wydanymi przez jednostki wraz z dokumentem w PDF,
 3. Raporty sprzeda偶y 鈥 umo偶liwia wype艂nienie raportu sprzeda偶y biomasy za konkretny okres rozliczeniowy raportu i przes艂anie do BSCB,
 4. Wnioski o zmian臋 danych 鈥 formularz on-line pozwala na przes艂anie do BSCB szczeg贸艂贸w do zmiany danych zarejestrowanego klienta/Uczestnika. BSCB decyduje o zatwierdzeniu/odrzuceniu wniosku zmiany danych. Je偶eli zmiana dotyczy danych do Certyfikatu, informacja jest przekazywana do jednostki,
 5. Wnioski o odnowienie umowy 鈥 przygotowany wniosek o odnowienie Umowy zawieraj膮cy dane jak we wniosku rejestracyjnym z mo偶liwo艣ci膮 zmiany danych
 6. Wiadomo艣ci 鈥 archiwum wiadomo艣ci z Modu艂u KZR,
 7. Za艂膮czniki,
 8. Logi 鈥 rejestracja aktywno艣ci i modyfikacji.