Odpady i pozostałości

System KZR INiG przeprowadził aktualizację dokumentów systemowych w zakresie audytu odpadów i pozostałości, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zawartymi w liście.Zaktualizowane dokumenty zostały poddane ocenie przez Komisję Europejską.