Szkolenia „Zasady Systemu KZR INiG” i „Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców”.

W dniach 18-19 listopada 2021 r. odbędzie się szkolenie; 

„Zasady Systemu KZR INiG”.

Jest to szkolenie podstawowe obejmujące wiedzę z zakresu Systemu po aktualizacji na zgodność Z RED II (wszystkie ścieżki certyfikacji). Zaliczenie tego szkolenia z pozytywnym wynikiem egzaminu jest konieczne dla uzyskania uprawnień audytora KZR INiG. Szkolenie adresowane jest do osób, które chciałyby uzyskać takie uprawnienie i spełniają pozostałe wymagania kompetencyjne, firm wdrożeniowych i przedsiębiorców chcących uzyskać szeroką wiedzę z zakresu KZR INiG. Więcej informacji

 

W dniu 18 listopada 2021 r. odbędzie się szkolenie; 

„Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców.”

Jest to szkolenie obejmujące wyłącznie aspekty wymagań KZR INiG (po aktualizacji na RED II) w odniesieniu do przedsiębiorców. Więcej informacji

 

Szkolenia odbędą się w formule on-line poprzez platformę Cisco WebexMeetings.

Serdecznie zapraszamy!