Incoming trainings

Conducted trainings


On January 28, 2022, it will take place a training in the form of a short webinar entitled:

"Introduction to the KZR INiG System"

The purpose of the training is to provide general information about the KZR INiG System and the scopes of certification under the RED II Directive. 

We invite: entrepreneurs in the supply chain of biomass fuels (both solid biomass and biogas) consultants, certification bodies operating on the Czech market.

The training is planned from 09.00 am to 11.00 am. Language: Czech. Participation is for free. 

For registration please complete the application form and send it to szkolenia@inig.plThe application form is available for download here.

 We looking forward to see you!

 

Please kindly spare your time to answer the questionnaire after the training under the link below:

https://chmura.inig.pl/apps/forms/NjLoCkYP9njtsQYm

 

Dne 28. ledna 2022 proběhne školení formou krátkého webináře s názvem:

Úvod do systému KZR INiG

Účelem školení je poskytnout obecné informace o systému KZR INiG a rozsahu certifikace podle směrnice RED II.

Zveme: podnikatele v dodavatelském řetězci paliv z biomasy (pevná biomasa i bioplyn), konzultanty, certifikační orgány působící na českém trhu.

Školení je plánováno od 09.00 do 11.00 hodin. Jazyk výuky: češtinaÚčast je zdarma.

V případě zájmu vyplňte, prosím, přihlášku a odešlete ji na szkolenia@inig.pl. Přihláška je k dispozici ke stažení zde.

Těšíme se na Vaši účast!

 

Věnujte prosím svůj čas vyplnění dotazníku po školení na níže uvedeném odkazu:

https://chmura.inig.pl/apps/forms/NjLoCkYP9njtsQYm