Szkolenie pt. "Zasady Systemu KZR INiG" / "Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców"

Najbliższy termin:

4 - 5 kwietnia 2024 r.

"Zasady Systemu KZR INiG" / "Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców"

Karta zgłoszenia

 

Program szkolenia
 

Trenerzy: Delfina Rogowska, Gabriela Daigneault, Michał Pajda

Zakres szkolenia:

Dzień I - godz. 10:00 - 17:30

 1. Kryteria zrównoważonego rozwoju i opis Systemu KZR INiG.
 2. Wymagania ogólne i formalne wobec uczestników Systemu
 3. Metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych
 4. System bilansu masy.
 5. System bilansu masy - warsztaty
 6. Weryfikacja KZR w miejscu pochodzenia (z wyłączeniem biomasy leśnej) 
 7. Weryfikacja KZR dla biomasy leśnej
 8. Obsługa Modułu KZR INiG
 9. Biopaliwa ciekłe i biogaz

 

Dzień II - godz. 10:00 - 17:30

 1. Wymagania wobec jednostek certyfikujących i audytorów.
 2. Prowadzenie audytu - Informacje ogólne.
 3. Weryfikacja procedury klienta - warsztaty
 4. Prowadzenie audytu – bilans masy, emisja GHG
 5. Prowadzenie audytu – FGP
 6. Planowanie audytu - warsztaty
 7. Prowadzenie audytu – handel / dostawca końcowy / podmioty spoza UE/ biogazowania
 8. Egzamin

 

Adresaci szkolenia:
Audytorzy KZR INiG, firmy wdrożeniowe, przedsiębiorcy certyfikowani wg KZR INiG

Rodzaj szkolenia:

 • dwudniowe
 • teoria/praktyka
 • online
 • język angielski

Liczebność:

 • bez limitu miejsc

Cena:

1933 zł netto/os. "Zasady Systemu KZR INiG" (szkolenie dwudniowe)/ 445 Euro
1100 zł netto/os. "Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców" (tylko pierwszy dzień)

 

Uzyskane dokumenty:

 • zaświadczenie - nadające uprawnienia audytora Systemu KZR INiG

  (zaświadczenie wydawane po zdanym egzaminie kończącym szkolenie)

   

Jak się zarejestrować?

Rejestracja na szkolenie następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia na adres courses.kzr@inig.pl

Dodatkowe informacje:

Szkolenie jest obowiązkowe dla audytorów. Szkolenie  jest w  języku angielskim.

Informujemy, że usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT - art.43 ust.1 pkt 26 Ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2419 z dnia 27.11.2020 r.)

Kontakt:
E-mail: courses.kzr@inig.pl