Zmiana warto艣ci NUTS 02 | Wsp贸lny komunikat System贸w Dobrowolnych

Do Przedsi臋biorc贸w,

Do wszystkich zainteresowanych,

Zmiana warto艣ci NUTS 02 |Wsp贸lny komunikat System贸w Dobrowolnych

Warto艣ci NUTS 02 to powszechnie u偶ywany termin okre艣laj膮cy typowe emisje gaz贸w cieplarnianych przedstawione przez pa艅stwa cz艂onkowskie UE [1] 聽z uprawy surowc贸w rolnych. Kraje trzecie mog膮 r贸wnie偶 podawa膰 takie warto艣ci. Warto艣ci NUTS2 [2] mog膮 by膰 stosowane przez producent贸w rolnych i przekazywane w 艂a艅cuchu dostaw biopaliw. Stosowanie tych warto艣ci mo偶e zmniejszy膰 obci膮偶enie administracyjne w 艂a艅cuchu biopaliwowym, poniewa偶 nie jest wymagane faktyczne obliczanie emisji z uprawy biomasy rolniczej. Liczni przedsi臋biorcy w ca艂ym sektorze korzystaj膮 z NUTS 02 w swoich 艂a艅cuchach dostaw.

Obowi膮zuj膮ce od lipca 2018 roku warto艣ci NUTS2 zosta艂y podane w raportach pa艅stw cz艂onkowskich na podstawie ekstrakcji i uprawy surowc贸w rolniczych w poszczeg贸lnych regionach kraju i zosta艂y zatwierdzone przez Komisj臋 Europejsk膮.

Aktualizacje dotycz膮ce obowi膮zuj膮cego ustawodawstwa

We wrze艣niu 2023 r. Komisja Europejska w pi艣mie do System贸w Dobrowolnych wskaza艂a, 偶e zgodnie z art. 31 ust. 4 dyrektywy (UE) 2018/2001 (RED II) Komisja mo偶e w drodze akt贸w wykonawczych postanowi膰, 偶e odpowiednie sprawozdania pa艅stw cz艂onkowskich UE lub pa艅stw trzecich, z艂o偶one zgodnie z art. 31 ust. 2 i 3 zawieraj膮 dok艂adne dla cel贸w pomiaru emisji gaz贸w cieplarnianych przy uprawie surowca biomasy rolniczej. List by艂 odpowiedzi膮 na wsp贸lny komunikat wi臋kszo艣ci system贸w dobrowolnych, w kt贸rym wskazano potrzeb臋 wskazania odpowiedniego聽 okresu przej艣ciowego dla tego podej艣cia, na dzie艅 dzisiejszy jedynie dla Argentyny i Australii obowi膮zuj膮 takie akty wykonawcze.

Kolejne kroki/perspektywy

Systemy dobrowolne oczekuj膮 obecnie na bardziej szczeg贸艂owe instrukcje dotycz膮ce kolejnych krok贸w i ewentualnego okresu przej艣ciowego. Pod koniec pa藕dziernika systemy dobrowolne odb臋d膮 spotkanie z Komisj膮 Europejsk膮, podczas kt贸rego w dalszym ci膮gu b臋dzie podkre艣lana potrzeba odpowiedniego okresu przej艣ciowego.

Jeste艣my 艣wiadomi, 偶e natychmiastowa zmiana w stosowaniu warto艣ci NUTS2 mo偶e mie膰 dramatyczne skutki w 艂a艅cuchu i 偶e nale偶y zorganizowa膰 p艂ynny okres przej艣ciowy.

Pomimo tego, 偶e oczekujemy na ustalenia ze spotkania, naszym obowi膮zkiem jest dostarczenie Pa艅stwu jak najbardziej przejrzystych informacji na temat stosowania warto艣ci NUTS 02. Gdy tylko otrzymamy wi臋cej wiadomo艣ci, podzielimy si臋 z Pa艅stwem.[1] NUTS 2 oznacza terytorium sklasyfikowane na poziomie 2 w nomenklaturze jednostek terytorialnych do cel贸w statystycznych. Patrz rozporz膮dzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wsp贸lnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do cel贸w statystycznych

[2] Je艣li dost臋pne dla surowca i regionu, z kt贸rego surowiec jest dostarczany, w jednostce w g CO2eq/sucha tona surowca