Zapraszamy do udziału w szkoleniu instruktażowym prezentującym możliwości platformy internetowej Moduł KZR oraz zmiany formalne związane z uruchomieniem aplikacji

Biuro Systemu Certyfikacji Biomasy (BSCB) uruchomiło elektroniczną platformę – panel BOK Moduł KZR. Moduł KZR jest platformą do e-rejestracji i odnawiania uczestnictwa w Systemie i głównym kanałem komunikacji Uczestnika z BSCB i jednostką. Moduł KZR zastąpi dotychczasową ścieżkę komunikacji. Za pośrednictwem Modułu, Uczestnik będzie wykonywał działania w ramach uczestnictwa w Systemie. Zredukowana zostanie liczba dokumentów w formie papierowej.

 Moduł KZR zapewnia:

  •  rejestrację/zmianę danych/odnowienie umowy on-line,
  • elektroniczny obieg dokumentów – łatwa i szybka komunikacja pomiędzy Jednostką,  Biurem Systemu KZR INiG a Klientem/Uczestnikiem,
  • łatwe i szybkie raportowanie sprzedaży biomasy on-line,
  • automatyzację działań - alerty dot. aktualizacji, pojawienia się dokumentu, zmiany statusu, zmiany danych,
  • minimalizację błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim,
  • odtworzenie historii zmian (logi),
  • stworzenie bezpiecznej bazy danych - wszystkie  dokumenty w jednym miejscu,

Szkolenie odbędzie się w formule on-line w dn. 25 maja 2021 r. poprzez platformę Cisco WebexMeetings.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń - http://www.kzr.inig.eu/pl/szkolenia/modul-kzr/

Koszt udziału - 350 zł/osobę.

 

15-04-2021