Wystąpienie p. Delfiny Rogowskiej na X edycji "Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce – Spalanie Biomasy" – 10.12.2020 r.

Zapraszamy do udziału w organizowanym dn. 10.12.2020 r. przez firmę powermeetings.eu „Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce - Spalanie Biomasy".

Jednym z prelegentów będzie pani Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemu KZR Instytut Nafty i Gazu – PIB, współtwórca Systemu KZR INiG, która wygłosi referat pt. „Kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do paliw z biomasy – wyzwania dla dostawców i odbiorców w zakresie Dyrektywy RED II. Zasady obliczania wpływu paliw z biomasy i ich odpowiedników kopalnych na emisję gazów cieplarnianych (GHG) zgodnie z załącznikiem VI Dyrektyw RED II".

Spotkanie odbędzie się w formule on-line. Więcej na stronie https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/