Upływający termin ważności decyzji Komisji Europejskiej wydanej dla systemu ISCC

Dnia 9 sierpnia 2016 r. mija termin ważności decyzji Komisji Europejskiej wydanej dla systemu ISCC. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Energii, obowiązująca ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych odwołuje się do poświadczeń wydanych w ramach uznanego systemu certyfikacji.

Jeśli do ww. terminu nie zostanie wydana nowa decyzja Komisji Europejskiej, poświadczenia ISCC do danych partii biomasy o spełnieniu kryteriów zrównoważonego rozwoju, wydane po 9 sierpnia br. aż do momentu uzyskania prawomocnej decyzji KE,  nie będą mogły być zaliczone do krajowego celu biopaliwowego.

Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani certyfikacją w ramach KZR INiG proszeni są o pilny kontakt z Biurem Systemu oraz swoimi jednostkami certyfikującymi.