Szkolenie "Zasady Systemu KZR INiG – szkolenie uzupełniające RED II - ON-LINE" - 2 i 5 lipca 2021 r.

Zapraszamy do zapisów na szkolenie "Zasady Systemu KZR INiG – szkolenie uzupełniające RED II - ON-LINE" . Szkolenie, zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu, uprawniać będzie do prowadzenia audytów w ścieżce certyfikacji „biopaliwa i biopłyny" zgodnie z dyrektywą 2018/2001, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów (w tym zakończenia podstawowego szkolenia „Zasady systemu KZR INiG").

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich audytorów KZR INiG. Proponujemy udział w jednym z dwóch wybranych terminów - 2 lub 5 lipca 2021 r. Szczegóły na stronie http://www.kzr.inig.eu/pl/szkolenia/Zasady+Systemu+KZR+INiG-2.

28-06-2021