Poprawiona komunikacja i wymiana informacji pomiędzy systemami dobrowolnymi w przypadku problemów związanych z certyfikacją.

 

W odpowiedzi na zalanie europejskiego rynku biodiesla ogromnymi ilościami chińskiego biodiesla z częściowo wątpliwymi deklaracjami pochodzenia i surowców, systemy dobrowolne; ISCC, 2BSvs, KZR INiG, RSB i REDcert zgodziły się usprawnić istniejące już kanały komunikacji w celu wymiany informacji powiązanych z certyfikacją.

Ponieważ we wszystkich systemach już dostępna jest publicznie dostępna i aktualna lista certyfikatów wskazująca status i zakres certyfikacji podmiotu gospodarczego – w tym historia certyfikacji w ramach danego systemu – nastąpi systematyczna i natychmiastowa wymiana zawieszonych i cofniętych certyfikatów między tymi systemami. Udostępnianie tych informacji przyczyni się do realizacji wspólnego celu, jakim jest zapobieganie „przeskakiwaniu” przez podmioty gospodarcze w wyniku zawieszonych lub cofniętych certyfikatów. Wymiana takich informacji umożliwia wszystkim systemom dobrowolnym sprawdzenie przeszłości nowych kandydatów, a w szczególności ich historii certyfikacji i wszelkich powiązanych incydentów, zanim zostaną zaakceptowani/zakontraktowani w ramach systemu.

Systemy dobrowolne uzgodniły również ustanowienie regularnej platformy współpracy, w ramach której aktualizacje systemu i procesy ciągłego doskonalenia mogą być omawiane i harmonizowane we wzajemny i proaktywny sposób.