Nowe wydanie formularza "Deklaracja producenta rolnego" (wersja nr 5)

W zak艂adce do pobrania zosta艂a umieszczona najnowsza wersja deklaracji producenta rolnego (wersja nr 5). Zmiany dokonane w nowej wersji formularza dotycz膮 sposobu podawania emisji GHG dla region贸w NUTS 2 i wynikaj膮 z konieczno艣ci dostosowania si臋 do nowych wymaga艅 Komisji Europejskiej. Najnowszy formularz deklaracji umo偶liwia podanie emisji GHG dla surowca w dw贸ch jednostkach, tzn. w gCO2eq/MJ biopaliwa oraz w kgCO2eq/ton臋 przekazywanego surowca rolnego.

Podyktowane jest to poni偶szymi wymogami:

  1. Komisja Europejska ustali艂a okres przej艣ciowy trwaj膮cy do dnia 31.08.2017r., po zako艅czeniu kt贸rego jedyn膮 dopuszczon膮 do stosowania jednostk膮 emisji GHG dla upraw z region贸w NUTS 2 b臋dzie kgCO2eq/ton臋 biomasy.
  2. W przepisach krajowych (Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciek艂ych) nadal istnieje obowi膮zek por贸wnywania wielko艣ci emisji z upraw surowc贸w z region贸w NUTS2 z warto艣ciami standardowymi.

W zwi膮zku z tym informujemy, 偶e dotychczas wype艂nione deklaracje (w wersji nr 4) pozostaj膮 w mocy. Dopiero po zamieszczeniu na stronie https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nuts2_report_values_mj_kg_may_2017.pdf informacji na temat wielko艣ci emisji dla Polski wyra偶anej w kgCO2eq/ton臋, konieczne b臋dzie podawanie tych warto艣ci wraz ze sprzedawan膮 parti膮.