Melasa - pełnowartościowy surowiec

Przypominamy, iż MELASA, produkt uzyskiwany podczas produkcji cukru, jest pełnowartościowym surowcem.

Nie jest ani odpadem ani nie jest pozostałością. W związku z tym gorzelnie produkujące w oparciu o ten surowiec mogą go nabywać wyłącznie od cukrowni posiadających certyfikat KZR wydany przez uznany przez Komisję Europejską system certyfikacji.