Dodatkowe informacje na temat sposobu postępowania z surowcami w związku ze zmianą wytycznych w przekazywaniu emisji GHG

W związku ze zmianą wytycznych w sposobie przekazywania emisji GHG obowiązującą od 1 września 2017, przekazujemy dodatkowe informacje na temat sposobu postępowania z surowcami, na które wystawiono poświadczenia przed wejściem w życie nowych wymagań. Dla takich surowców należy stosować poniższe zasady:

1. Poświadczenia o spełnieniu KZR wystawione przed 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność a partie surowców, dla których zostały wystawione zachowują zrównoważony charakter.
2. Jeśli wszystkie dane są dostępne (np. w pierwszym punkcie skupu) do partii surowców zakupionych przed 1 września 2017 r., przy ich sprzedaży lub dalszym przetwarzaniu należy przypisać wartości zgodnie z metodologią obowiązującą od 1 września 2017 r.
3. Na dalszych etapach łańcucha, dla partii dla których nie jest możliwe zebranie wszystkich danych zgodnie z nową metodologią, należy prowadzić odrębny bilans masy.