VII Konferencja Naukowo-Techniczna FUELS' ZOOM 2016. pt. Zrównoważony rozwój a jakość paliw - zakończona

W dniach 16-17 listopada 2016 r. w Krakowie w hotelu QUBUS odbyła się VII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej poświęconej problematyce paliw silnikowych FUELS' ZOOM 2016 pt. „Zrównoważony rozwój a jakość paliw".  Organizatorem Konferencji był Pion Technologii Nafty Instytutu oraz CEC Polska – Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego.

Tegoroczne spotkanie poświęcone było jakości paliw w aspekcie wymagań zrównoważonego rozwoju. Wypracowane i przyjęte zasady polityki Unii Europejskiej, w tym jej państw członkowskich stanowią, że wprowadzanie paliw na rynki uwzględniać będzie kryteria zrównoważonego rozwoju, obejmujące poszczególne sektory gospodarki. Wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy ILUC oraz dyrektywy AFID będzie wyznaczać kierunki rozwoju polskiego rynku paliwowego i nie pozostanie bez wpływu na jakość paliw. Szczególne miejsce w konferencji poświęcone zostało także certyfikacji KZR i jej wpływom na rynek paliw.
Łącznie w konferencji wzięło udział 88 osób. Wśród uczestników byli obecni przedstawiciele Ministerstwa Energii, koncernów naftowych LOTOS i ORLEN, producentów biokomponentów, jednostek certyfikujących, stowarzyszeń oraz uczelni.

Program obejmował pięć sesji:
Sesja I: Kształtowanie polityki zrównoważonego rozwoju
Sesja II Aspekty technologiczne zrównoważonego rozwoju produkcji paliw silnikowych
Sesja III: Zmiany w jakości paliw jako wynik polityki zrównoważonego rozwoju
Sesja IV: Certyfikacja KZR: aspekty formalno- prawne
Sesja V: Certyfikacja KZR: aspekty praktyczne

Szczegółowy program Konferencji dostępny na stronie wydarzenia.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęło Ministerstwo Energii oraz Krajowa Izba Biopaliw. Złotym sponsorem została firma SGS Polska Sp. z o.o., Partnerem Merytorycznym Grupa LOTOS S.A., Patronem Merytorycznym System Certyfikacji KZR INiG. Patronami medialnymi Konferencji były miesięczniki Nafta Gaz oraz Przemysł Chemiczny.