Szkolenie pt. "Wprowadzenie do Systemu KZR INiG – webinar"

Najbliższy termin:

24 - 25 lutego 2022 r.

"Zasady Systemu KZR INiG" / "Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców"

Karta zgłoszenia

 

Program szkolenia
 

Trenerzy: Delfina Rogowska, Gabriela Daigneault, Michał Pajda

Zakres szkolenia:

Dzień I
1. Opis Systemu.
2. Wymagania ogólne i formalne wobec uczestników Systemu.
3. Metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych.
4. Pytania i odpowiedźi
5. Kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do pochodzenia surowca.
6. Obsluga modułu KZR INiG.
7. Biopaliwa ciekłe.
8. Biomasa stała.
9. Biogaz.

Dzień II
1. Wymagania wobec jednostek certyfikujących i audytorów.
2. Prowadzenie audytu - Informacje ogólne.
3. Prowadzenie audytu - FGP produkcja rolna
4. Prowadzenie audytu - FGP odpady / pozostałości
5. Prowadzenie audytu - Handel / dostawca końcowy
6. Prowadzenie audytu - Emisja CHG
7. Prowadzenie audytu - Biogazownia
8. Prowadzenie audytu - Produkcja rolna oraz dobre praktyki społeczne (spoza UE)
9. Egzamin

Adresaci szkolenia:
Audytorzy jednostek certyfikujących, firmy wdrożeniowe, przedsiębiorcy występujący w łańcuchu dostaw biokomponentów, stałych paliw biomasy, biogazu.

Rodzaj szkolenia:

  • dwudniowe
  • teoria
  • wyjazdowe - Praga

Liczebność:

  • minimalna liczba osób:  5
  • maksymalna liczba osób:  10

Cena:

2100 zł netto/os. "Zasady Systemu KZR INiG" (szkolenie dwudniowe)
980 zł netto/os. "Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców" (tylko pierwszy dzień)

 

Uzyskane dokumenty:

  • zaświadczenie 

Jak się zarejestrować?

Rejestracja na szkolenie następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia na adres szkolenia@inig.pl lub faksem na nr 12 61 77 518

Dodatkowe informacje:

Szkolnie dwudniowe zakończone egzaminem, obowiązkowe dla kandydatów na audytorów KZR INiG.

Uczestnictwo w szkoleniu dwudniowym oznacza uczestnictwo w szkoleniu „Zasady systemu KZR INiG”, szkoleniu wymaganym dla audytorów. Uczestnictwo tylko pierwszego dnia oznacza uczestnictwo w szkoleniu „Certyfikacja KZR INiG – wymagania dla przedsiębiorców”, adresowane jest do przedsiębiorców i nie jest wystarczające do spełnienia wymagań dla audytorów KZR INiG.

Egzamin zostanie przeprowadzony on-line w terminie od 5-7 dni od zakończenia szkolenia. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu uczestnik szkolenia ma prawo do powtórzenia egzaminu w terminie do 30 dni od uzyskania informacji o negatywnym wyniku egzaminu.

Informujemy, że usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT - art.43 ust.1 pkt 26 Ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2419 z dnia 27.11.2020 r.)

Kontakt:
Grażyna Wdaniec
ul. Bagrowa 1, 31-733 Kraków
Telefon: 12 61 77 523   faks: 12 61 77 518
E-mail: szkolenia@inig.pl