Szkolenie pt. "Certyfikacja KZR INiG – wymagania dla przedsiębiorców"

Najbliższy termin:

 

Pobierz PROGRAM SZKOLENIA

 

Karta zgłoszenia

 

Trenerzy:
Delfina ROGOWSKA, Kamil BERDECHOWSKI

Zakres szkolenia:

 1. Ustawodawstwo w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw
 2. Opis Systemu KZR INiG.
 3. Wymagania ogólne i formalne wobec uczestników Systemu
 4. Wymagania Systemu KZR wobec gruntów na których uprawiane były surowce (UE).
 5. Wymagania w zakresie produkcji rolnej oraz dobrych praktyk społecznych (spoza UE)
 6. System bilansu masy.
 7. Metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych.

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy występujący w łańcuchu dostawców biopaliw
 • firmy wdrażające system KZR INIG
 • inne zainteresowane podmioty,

Rodzaj szkolenia:

 • jednodniowe (7 godzin)
 • teoria i praktyka
 • stacjonarne - w oddziale INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków.

Liczebność:

 • minimalna liczba osób:  8

Cena: 750 zł

Cena zawiera:

 • uczestnictwo
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • obiad
 • zaświadczenia

Cena nie zawiera noclegu.

Uzyskane dokumenty:

 • zaświadczenie
 

Jak się zarejestrować?

Rejestracja na szkolenie następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia na adres szkolenia@inig.pl lub faksem na nr 12 61 77 518

Dodatkowe informacje:

W trakcie szkolenia trenerzy prowadzą ciągłą ocenę zaangażowania uczestników.

Informujemy, że usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT - art.43 ust.1 pkt 26 Ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2419 z dnia 27.11.2020 r.)

Kontakt:
Grażyna Wdaniec
ul. Bagrowa  1, 30-733 Kraków
Telefon: 12 61 77 523  faks: 12 61 77 518
E-mail: szkolenia@inig.pl