"Zasady Systemu KZR INiG"

Najbliższy termin:

6-7 lipca 2023 r.

"Zasady Systemu KZR INiG"

Karta zgłoszenia

 

Program szkolenia


 

 

 

Trenerzy: Delfina Rogowska, Gabriela Daigneault, Michał Pajda

Zakres szkolenia:

Dzień I - godz. 10:00 - 16:00
1. Kryteria zrównoważonego rozwoju i opis Systemu KZR INiG.
2. Wymagania ogólne i formalne wobec uczestników Systemu
3. Metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych
4. System bilansu masy.
5. Weryfikacja KZR w miejscu pochodzenia (z wyłączeniem biomasy leśnej) 
6. Weryfikacja KZR dla biomasy leśnej
7. Obsługa Modułu KZR INiG
8. Biopaliwa ciekłe i biogaz

Dzień II - godz. 10:00 - 15:30
1. Wymagania wobec jednostek certyfikujących i audytorów.
2. Prowadzenie audytu - Informacje ogólne.
3. Prowadzenie audytu – bilans masy, emisja GHG
4. Prowadzenie audytu – FGP
5. Prowadzenie audytu – handel/dostawca końcowy/ podmioty spoza UE
6. Prowadzenie audytu -Biogazownia
7. Egzamin

Adresaci szkolenia:
Audytorzy KZR INiG, firmy wdrożeniowe, podmioty certyfikowane

Rodzaj szkolenia:

  • dwudniowe
  • teoria
  • stacjonarne - INiG-PIB

Liczebność:

  • minimalna liczba osób:  5
  • maksymalna liczba osób:  15

Cena:

1800 zł netto/os. - szkolenie stacjonarne w INiG-PIB


 

 

 

Uzyskane dokumenty:

  • zaświadczenie - nadające uprawnienia audytora Systemu KZR INiG

    (zaświadczenie wydawane po zdanym egzaminie kończącym szkolenie)

Jak się zarejestrować?

Rejestracja na szkolenie następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia na adres szkolenia@inig.pl lub faksem na nr 12 61 77 518

Dodatkowe informacje:

Szkolenie „Certyfikacja KZR INiG – wymagania dla przedsiębiorców„ przeprowadzane jest równolegle ze szkoleniem „Zasady Systemu KZR INiG” dlatego jeśli na szkolenie „Zasady systemu KZR INiG” zgłoszona zostanie liczba uczestników pozwalająca na pokrycie kosztów, możliwe jest przyjęcie mniejszej liczby uczestników na szkolenie „Certyfikacja KZR INiG – wymagania dla przedsiębiorców”

 

Informujemy, że usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT - art.43 ust.1 pkt 26 Ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2419 z dnia 27.11.2020 r.)

Kontakt:
Delfina Rogowska
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
Telefon: 12 617 75 19
E-mail: szkolenia@inig.pl