"Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców"

Najbliższy termin:


9 lutego 2023 r.
"Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców"

Lista zamknięta - brak wolnych miejsc

Karta zgłoszenia

 

Program

 

Program szkolenia


 

Trenerzy: Delfina Rogowska, Gabriela Daigneault, Michał Pajda

Zakres szkolenia:


1. Opis Systemu.
2. Wymagania ogólne i formalne wobec uczestników Systemu.
3. Metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych.
4. System bilansu masy.
5. Kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do pochodzenia surowca.
6. Obsluga modułu KZR INiG.
7. Biopaliwa ciekłe.
8. Biomasa stała.
9. Biogaz.

 

Adresaci szkolenia:

Adresaci szkolenia: przedsiębiorcy występujący w łańcuchu dostawców biopaliw i biomasy stałej, firmy wdrażające system KZR INiG, inne zainteresowane osoby

Rodzaj szkolenia:

  • jednodniowe
  • teoria
  • stacjonarne1 - INiG-PIB

    1 - w przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia w formie stacjonarnej, szkolenie odbędzie się w formie online

Liczebność:

  • minimalna liczba osób:  5
  • maksymalna liczba osób:  10

Cena:

980 zł netto/os. - cena nie ulega zmianie w przypadku realizacji szkolenia w formie online

 

Uzyskane dokumenty:

  • zaświadczenie 

Jak się zarejestrować?

Rejestracja na szkolenie następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia na adres szkolenia@inig.pl lub faksem na nr 12 61 77 518

Dodatkowe informacje:

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców i nie jest wystarczające do spełnienia wymagań dla audytorów KZR INiG.

Informujemy, że usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT - art.43 ust.1 pkt 26 Ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2419 z dnia 27.11.2020 r.)

Kontakt:
Grażyna Wdaniec
ul. Bagrowa 1, 31-733 Kraków
Telefon: 12 61 77 523   faks: 12 61 77 518
E-mail: szkolenia@inig.pl