Wprowadzenie do Systemu KZR INiG

Najbliższy termin: 30.11.2017 r.

Trenerzy: Delfina ROGOWSKA, Kamil BERDECHOWSKI

 Zakres szkolenia:

  1. Ustawodawstwo w zakresie biopaliw w Polsce
  2. Kryteria zrównoważonego rozwoju i weryfikacja gruntów
  3. Bilans masy wg KZR INiG
  4. Obliczenia GHG - wykład
  5. Wymagania audytowe

Adresaci szkolenia:

  • audytorzy jednostek certyfikujących

Rodzaj szkolenia:

  • jednodniowe (5 godzin)
  • stacjonarne - w oddziale INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1