Szkolenie pt. "Zasady Systemu KZR INiG"

Trenerzy: Delfina ROGOWSKA, Kamil BERDECHOWSKI

Najbliższy termin: 18 - 19 maja 2017 r.

Zakres szkolenia:

 1. Opis Systemu KZR INiG.
 2. Wymagania Systemu KZR wobec gruntów, na których uprawiano surowce.
 3. System bilansu masy.
 4. Metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych.
 5. Powiązanie z ustawodawstwem krajowym.
 6. Wymagania wobec jednostek certyfikujących: wymagania formalne, wymagania merytoryczne, procedura uznania jednostki, niezbędne dokumenty.
 7. Formularze obowiązujące w Systemie KZR INiG.
 8. Przeprowadzanie audytów.
 9. Analiza listy pytań kontrolnych.
 10. Egzamin.

Adresaci szkolenia:

Audytorzy jednostek certyfikujących  działających w ramach Systemu KZR INiG.

Firmy wdrażające systemy.

Rodzaj szkolenia:

 • dwudniowe (10 godzin)
 • teoria
 • stacjonarne - w oddziale INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków

Liczebność:

 • minimalna liczba osób:  Kraków - 8 , Warszawa - 10

Cena: Kraków - 1.200 zł, Warszawa - 1.600 zł

Cena zawiera:

 • uczestnictwo
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • obiad
 • zaświadczenia

Cena nie zawiera noclegu.

Uzyskane dokumenty:

 • zaświadczenie