Instytut a zrównoważona produkcja biopaliw

Tematyką oceny wpływu produktu na środowisko w cyklu życia Instytut zajmuje się od wielu lat, natomiast w przeciągu ostatnich kilku lat skupiamy się na ocenie biopaliw pod kątem spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju. W ramach tej tematyki opracowaliśmy wiele prac badawczych i publikacji.

Ostatnim ważnym wydarzeniem była zorganizowana przez nas IV edycja Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2013, pt.: "Biopaliwa a kryteria zrównoważonego rozwoju. Implementacja dyrektywy RED".  Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Konferencji, jak również z ofertą szkoleniową Instytutu.