Aktualności

Konferencja FUELS' ZOOM 2017 zakończona  [2017-10-09]

W dniach 3-4 października 2017 r. w hotelu Holiday Inn Krakowie Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy wraz z CEC Polska – Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego zorganizowali VIII edycję Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2017 pt. „Biowęglowodory i inne paliwa alternatywne a przyszłość paliw ciekłych". Tegoroczne spotkanie poświęcone było zagadnieniom jakości paliw w kontekście zwiększającego się wykorzystania biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Program Konferencji uwzględniał wszystkie istotne zagadnienia technologiczne i prawne związane z produkcją i stosowaniem biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Szczególna uwaga poświęcona została certyfikacji biowęglowodorów i paliw alternatywnych, m.in. w systemie KZR INiG i jej wpływom na rynek paliw.  Czytaj więcej...


Aktualizacja dokumentów systemowych w języku polskim  [2017-10-09]

Informujemy, że aktualne dokumenty systemowe w wersji polskiej są już dostępne na stronie Systemu KZR INIG
Przypominamy o konieczności wprowadzania zmian w swoich procedurach.  Czytaj więcej...


Zapraszamy do udziału w szkoleniach z zakresu Systemu KZR INIG  [2017-09-26]

Szkolenie pt. "Zasady systemu KZR INIG - szkolenie uzupełniające"
Najbliższe terminy:25 października 2017 r., 7 listopada 2017 r., 13 listopada 2017 r., 17 listopada 2017 r.
Program szkolenia dostępny tutaj.  Czytaj więcej...


Zmiana formularza  [2017-09-19]

W dniu dzisiejszym dokonaliśmy aktualizacji deklaracji własnej producenta rolnego w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy. W wersji 7 dokonano zmiany jednostki emisji GHG z kgCO2eq/tonę na jednostkę gCO2eq/kg. Doprecyzowano także, że emisja ta odnosi się do suchej masy surowca. Nowy formularz w wersji 7 jest dostępny do pobrania w dziale FORMULARZE  Czytaj więcej...


50% redukcja emisji GHG od 1 stycznia 2018 r.  [2017-09-12]

KZR INiG przypomina, że 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie wymóg 50% redukcji emisji GHG dla biokomponentów, względem odpowiednika kopalnego. W praktyce oznacza to, że od tej daty do krajowego NCW, a tym samym na rynku, będą uznawane tylko biokomponenty spełniające ten wymóg. W wielu przypadkach (np. biodiesel z rzepaku) nie będzie możliwe stosowanie standardowych wartości emisji GHG , a jedynie wartości rzeczywistych. KZR INiG przypomina, że przejście z wartości standardowych na rzeczywiste jest możliwe, tylko wtedy, jeśli obliczenia przeprowadzane w danym przedsiębiorstwie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez audytora uprawnionej jednostki certyfikującej.  Czytaj więcej...


O systemie KZR INiG


 folder Systemu KZR INiG

Najbliższe szkolenia