Aktualności

Informacja dla przedsiębiorców korzystających z wartości standardowych  [2018-04-16]

W związku z otrzymywanymi zapytaniami i wątpliwościami informujemy, że Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła min. zmianę dotyczącą reguł posługiwania się wartościami standardowymi emisji GHG.  Czytaj więcej...


Wartości emisji GHG na poziomie NUTS II dla żyta i pszenżyta  [2018-03-23]

Informujemy, że na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pre-iluc_directive_nuts2_report_values_mj_kg_march_2018.pdf  publikacja polskich emisji GHG dla etapu uprawy została uzupełniona o wartości emisji GHG na poziomie  NUTS II dla żyta i pszenżyta, w jednostce gCO2eq/kg.  Czytaj więcej...


Informacja dla uczestników KZR INiG zarejestrowanych w BLE  [2018-03-01]

Informujemy uczestników KZR INiG zarejestrowanych w BLE. iż na stronach urzędu dostępny jest nowy formularz do anulowania POS (Proof of Sustainability).  Czytaj więcej...


Szkolenie pt. "Zasady Systemu KZR INiG"  [2018-01-17]

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia Zasady Systemu KZR INiG, na które zapraszamy w dn. 6-7 marca 2018 r.  Usługę kierujemy do audytorów, jednostek certyfikujących, firm wdrożeniowych i przedsiębiorców zainteresowanych tematyką certyfikacji produkcji biopaliw.  Czytaj więcej...


Nowe szkolenia w ofercie Systemu KZR INiG  [2018-01-17]

Zapraszamy do udziału w nowych szkoleniach Systemu KZR INiG.  Czytaj więcej...


O systemie KZR INiG


 folder Systemu KZR INiG

Najbliższe szkolenia