System Certyfikacji Zrównoważonej Produkcji Biopaliw i Biopłynów INIG-PIB

Aktualności

Wzajemna uznawalność certyfikatów   [2014-07-31]

W związku z Państwa zapytaniami o wzajemną uznawalność systemów certyfikacji, potwierdzamy, że System KZR INiG uznaje wszystkie systemy dobrowolne, w takim samym zakresie i tej wersji, w której zostały uznane przez Komisję Europejską w ramach dyrektywy 2009/28/WE. Oznacza to, że mając certyfikat Systemu KZR INiG można kupować surowce od dostawcy certyfikowanego w ramach innych uznanych systemów (np. ISCC czy RedCert). Analogicznie przedsiębiorcy posiadający certyfikat np. ISCC lub RedCert mogą bez obaw nabywać surowce z certyfikatem KZR INiG. Czytaj więcej


Pierwsza decyzja o nadaniu uprawnienia   [2014-07-29]

Dnia 29 lipca 2014 r. została wydana decyzja o nadaniu uprawnienia jednostce certyfikującej DEKRA CERTIFICATION Sp. z o. o. z  siedzibą we Wrocławiu.
Zapraszamy do współpracy (kliknij aby przejść na stronę jednostki). Czytaj więcej


Nabór na drugą edycję szkoleń   [2014-08-28]

W dniach 23-24 czerwca oraz 30 czerwca-1 lipca odbyło się szkolenie pt. „Zasady Systemu KZR INiG”, w ramach którego przeszkolono 28 audytorów. W związku z dużym zainteresowaniem ogłaszamy nabór na kolejną edycję tego szkolenia, która odbędzie się w dniach 8-9 września br. Czytaj więcej


Dokumenty Systemu KZR INIG   [2014-06-06]

W dziale Do pobrania są już dostępne dokumenty opisujące System KZR. Czytaj więcej


Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia systemu KZR INiG   [2014-06-05]

System KZR INiG decyzją nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE. Czytaj więcej